Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Αποθήκη Αναλώσιμα Γραφείου - Μεχτερίδης Δημήτριος

Ποντοκώμη Κοζάνης
Κινητό : 6945487818
Fax : 2461032454
email : info@algraf.gr

Η εταιρία μας ασχολείται  αποκλειστικά με τον κλάδο υποστήριξης και εφοδιασμού  γραφείων (Β2Β) Επιχειρήσεων καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης σε :

- Είδη Γραφείου
- Αρχειοθέτηση
- Χαρτικά
- Υλικά Συσκευασίας
- Είδη Γραφής
- Αναλώσιμα H/Y

Σκοπός μας η πλήρης κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης , προσφέροντας τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Πελάτες μας είναι σχεδόν όλες οι Βιομηχανίες , Εμπορικές επιχειρήσεις , Γραφεία αλλά και Ιδιώτες λόγω της μεγάλης γκάμας των προϊόντων μας

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η Αποθήκη Αναλώσιμα Γραφείου προσφέρει στη σύγχρονη επιχείρηση μια ευρεία γκάμα ειδών γραφείου - υλικών συσκευασίας με τις παρακάτω υπηρεσίες / λειτουργίες :

- Ανταγωνιστικές Τιμές
- Ηλεκτρονικό κατάστημα ενημέρωσης και παραγγελιών
- Τμήμα διεκπεραίωσης , ελέγχου και συσκευασίας παραγγελιών

Στόχος μας η άμεση , σωστή και ασφαλή παράδοση.

Ιστορικό

Η Αποθήκη Αναλώσιμα Γραφείου ιδρύθηκε το 1980 στην Κ.Δριζη 7 στο κέντρο της Κοζάνης από την Νίκη Μεχτερίδου και ασχολείται αποκλειστικά με φωτοαντίγραφα-φωτοτυπίες.

Το 1996  η εταιρία περνά στα χέρια του αδελφού Μεχτερίδη Δημήτριου που ανήκει μέχρι σήμερα.

Το 2008 μεταφέρεται  σε ιδιόκτητη αποθήκη στην Ποντοκώμη Κοζάνης.